Achtergrond

Kunst in de Zorg: participatief en arts-based onderzoek 
Deze Kunst in de Zorg website startte met het delen van de bevindingen van een participatief, actiegericht en art-based onderzoeksproject dat de impact van kunst in de langdurige zorg in Nederland op diverse (innovatieve) wijzen in kaart bracht.  Inmiddels is het een platform voor participatief en arts-based onderzoek rondom Arts & Health in Nederland. Het is verbonden met internationale Arts & Health Research netwerken, zoals het Nordic Art & Health Research netwerk.

Partners
Onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing en Amsterdam UMC startten deze site via het onderzoek dat op participatieve en arts-based wijze de impact, implementatie en duurzaamheid onderzocht van vijftien kunstinitiatieven en vier kunstprogramma’s voor ouderen in de Nederlandse langdurige zorg en ondersteuning. Hierin werken ze samen met het Verwey-Jonker instituut, Hogeschool van Amsterdam en stichting B.a.d. Dit onderzoek werd gefinancierd door ZonMw, programma Kunst en Cultuur in de Langdurige zorg.

Inmiddels is een vervolg van dit onderzoek op komst middels een subsidie van het Jo Visser Fonds. Dit focust zich op initiatieven in de kunst en cultuur die zich richten op ouderen met een migratieachtergrond. Een team van Leyden Academy zal dit onderzoek uitvoeren, in nauwe samenwerking met Lang Leve Kunst fonds en LKCA.  

Daarnaast vinden diverse participatieve en arts-based onderzoeken plaats vanuit dit platform, zoals: