Whitepaper: Setting the Agenda

Kunst in de Zorg in Nederland: whitepaper om de agenda te bepalen

Afgelopen decennium is in Nederland de belangstelling gegroeid voor duurzame programmering van kunst in de zorg, in zorginstellingen en in de wijk. Succesvolle projecten in Nederland hebben bestuurders, financiers, overheden, onderzoekers en kunstenaars aangemoedigd om de rol die kunst kan spelen in zorg en preventie verder te onderzoeken. Op dit moment heeft Nederland echter geen structuren om 1) kunst in de zorg systematisch te ondersteunen, 2) kunst in de zorg professionals te trainen, of 3) onderzoek en beleidsontwikkeling in dit vakgebied aan te moedigen. Een whitepaper die de huidige situatie in Nederland presenteert en de agenda voor de nabije toekomst vaststelt, is de eerste stap op weg naar een duurzaam Nederlands vakgebied van kunst in de zorg.

Belangrijke noot: Kunst in de zorg is geen behandeling of kunstzinnige therapie, noch passief vermaak. In overeenstemming met de theorieën van persoonsgerichte zorg en passende zorg, stelt kunst deelnemers in staat hun eigen welzijn na te streven.

Doelstellingen whitepaper

  • Een eenduidig beeld over de huidige situatie in Nederland rondom het vakgebied Kunst in de zorg en en de agenda om dit veld te verduurzamen, vanuit de wetenschap, overheid en de private sector.
  • Het initiëren van actieve netwerken, kennisdeling en samenwerking die nodig zijn om het veld van kunst in de zorg in Nederland te katalyseren.
  • Gezamenlijk de agenda te bepalen voor een stabiele, duurzame praktijk, onderwijs en onderzoek op het gebied van kunst in de zorg.

Rondetafelgesprekken Kunst in de zorg 

Samen met een consortium van Nederlandse universiteiten en een brede groep co-auteurs wordt de whitepaper ‘Arts in Health in the Netherlands: Setting the agenda’ ontwikkeld als een eerste stap op weg naar de ontwikkeling van een veld voor kunst als zorg. Om input en feedback te verzamelen voor de whitepaper organiseert Arts in Health Nederland drie rondetafelgesprekken met partners door het hele land. Een conceptversie van de whitepaper zal dienen als het startpunt voor zinvolle gesprekken met zorg- en welzijn professionals, kunstenaars, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, beleidsmakers, docenten en leidinggevenden. De whitepaper zal steunen op hun ervaringen en perspectieven om de toekomst van kunst in de zorg in Nederland vorm te geven wat betreft praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid.

Drie rondetafels zullen zich concentreren op verschillende dimensies van zorg, in: ziekenhuizen; formele en informele langdurige zorg; ziektepreventie in de gemeenschap. Elke ronde tafel zal vier aspecten van het thema behandelen: praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid.

Datum | Locatie | Insteek

13 juni 2023 | Den Bosch | Kunst in de langdurige zorg 
Gehost door Leyden Academy on Vitality and Ageing op conferentie Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis
(stuurgroepleden: Tineke Abma en Barbara Groot)

30 juni 2023 | Tilburg | Kunst in de zorg in de wijk / Public health / Preventie
Gehost door Kunstloc bij LocHal
(stuurgroepleden: Kirsten Krans, Johan Kolsteeg i.s.m. Atty Bax)

7 juli 2023 | Groningen | Arts in Health in Ziekenhuizen
Gehost door Arts in Health Nederland en UMCG in Groot Handelshuis
(stuurgroepleden: Ferdinand Lewis, Hanneke van der Wal-Huisman en Barbara van Leeuwen)

Aanmelden voor de round tables sessies

De round tables zijn op uitnodiging. Wil je erbij zijn? Kirsten Krans | artsinhealth@rug.nl

De white paper is een initiatief van Arts in Health Nederland, Aletta Jacobs School of Public Health; Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen; Leyden Academy on Vitality and Ageing; Universitair Medisch Centrum Groningen; Vrije Universiteit Amsterdam.

Visual: Museum Voorlinden