De Rimpel maakt wat los

Met het project ‘De Rimpel maakt wat los!’ willen we ouderen bereiken die niet direct actief deelnemen aan culturele activiteiten, omdat ze bijvoorbeeld niet mobiel zijn, omdat ze denken dat het niets voor hen is of omdat ze niet durven.

Met vijf senioren-acteurs van De Rimpel gaan we bij woonzorgcentra langs om bewoners kennis te laten nemen van én actief mee te laten doen in het proces van theatermaken.

Ons doel is ouderen in woonzorgcentra
– in contact brengen met theater
– actief laten deelnemen aan het maken van theatrale scènes
– stimuleren om aan een voor hen nieuwe activiteit deel te nemen
– een leuke middag bezorgen
– in contact brengen met ouderen die theater maken

Het proces van het maken van een scène en het spelen van toneel is daarbij belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. Ervaringen met de ouderen van de Rimpel leren dat mensen die op deze manier met theater bezig zijn, even helemaal uit hun normale doen zijn, de dagelijkse zorgen loslaten en eens lekker kunnen lachen.

Contact
Gea Struiksma
Stichting seniorentheater De Rimpel
www.seniorentheaterderimpel.nl
info@seniorentheaterderimpel.nl