Over ons

Cross-disciplinair onderzoek
Het Kunst in de Zorg onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers van Amsterdam UMC (afdeling Ethiek, Recht en Humaniora) en Leyden Academy on Vitality and Ageing, en een kunstenaar die helpt om geschikte methoden te vinden om de artistieke impact vast te leggen. Verder is er een groep enthousiaste ouderen bij het hele onderzoeksproces betrokken; van het definiëren van de onderzoeksvraag, het uitvoeren van het onderzoeksproject samen met de andere teamleden, tot en met kennisverspreiding. Deze actieve betrokkenheid zorgt ervoor dat de stemmen en perspectieven van ouderen worden gewaarborgd in alle fasen van het onderzoeksproject.
We zijn geassocieerd met Stichting B.a.d., Hogeschool van Amsterdam en Verwey-Jonker instituut, en het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, programma Kunst en Cultuur in de Langdurige zorg.

Contact
Wilt u meer weten over kunst in de zorg en de activiteiten die we ondernemen, neem dan contact op met Barbara Groot, via e-mail (groot@leydenacademy.nl) of tel. 071-5240960.

Het team

Colofon foto’s homepage