Creatief Actief@Topaze@Transvaal

Stichting Topaze opereert sinds januari 2016 vanuit een werkplaats in het monumentale pand van de Julianakerk in Transvaal. Stichting Stek heeft aan de andere kant van het gebouw het Buurt- en kerkhuis De Paardenberg. De betrokken kunstenaars van Stichting Topaze en Stichting Stek hebben mogelijkheden om samen te werken ontdekt.

Bij buurthuis de Paardenberg verzamelen zich op de inloop-koffie-ochtenden een groep kwetsbare ouderen. Door hun vaak gecompliceerde psychosomatische achtergrond zijn deze ouderen vaak eenzaam en lastig te activeren. Zo ontstond het idee een serie activiteiten voor deze groep te organiseren om ze te prikkelen en activeren.

In 2016 is gestart met een korte reeks creatieve activiteiten. Hieruit bleek dat de behoefte en vraag vanuit de deelnemers groot is, waardoor de activiteiten zijn voortgezet en uitgegroeid tot 4 inloop ochtenden in de week. Er is een vaste kern van deelnemers ontstaan zeer divers van culturele achtergrond, sociale status en leeftijd. Op het moment dat de groep aan de slag gaat zijn er  jongeren uit de buurt aanwezig. 

De mix van samenstelling en de unieke wijze van aanpak heeft een positief effect op de deelnemers. Er ontstaan verbindingen tussen de deelnemers en het zelfvertrouwen ( en algemeen welbehagen) groeit.

De groep gaat 1tot 3 x per jaar met elkaar op een excursie naar musea of een expositie, tevens worden er regelmatig gezamenlijke  lunches gehouden. Werk gemaakt door de deelnemers wordt 2x per jaar geëxposeerd in de naburige wijk bibliotheek.

De activiteiten voldoen aan een vraag van de deelnemers zelf. Stichting Topaze signaleert de vraag en noodzaak en poogt d.m.v. fond- en subsidie werving jaarlijks de activiteiten voort te zetten. De missie is om uiteindelijk een kunstencentrum Transvaal te realiseren, die 5 dagen per week open is en waar iedereen ongeacht leeftijd of culturele achtergrond welkom is.

Contact
E-mail: info@topaze.net
Website: www.topaze.net