Initiatieven

In het onderzoek wordt bekeken welke waarde dans, tekenen, muziek, zang, poëzie, theater, beeldende vorming etc. hebben op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau. Zo zullen van vijftien kunstinitiatieven in de Nederlandse langdurige ouderenzorg de impact en onderliggende werkzame principes in kaart worden gebracht. Hiermee willen we de continuïteit en implementatie van initiatieven en programma’s bevorderen.

Onderstaande kunstinitiatieven zijn bij het onderzoek betrokken: