Improvisatietheater voor senioren

Improviseren is reageren op wat er NU is. Juist omdat er geen script of tekst is worden er andere dingen belangrijk.Kijken en luisteren naar elkaar, in het hier-en-nu-zijn, samenwerken en afstemmen zijn belangrijke waarden die hierbij naar voren komen. Naast het feit dat deze waarden belangrijk zijn bij het improviseren zijn ze ook waardevol in het dagelijkse leven. Samen theater maken is bij uitstek een manier om verbinding te krijgen met andere mensen en in een open sfeer plezier te maken!

In een wekelijks  programma wat 10 weken duurt, gaan we met een groep senioren aan de slag met improvisatietheater. Hierbij worden  de grondbeginselen van het improviseren geleerd;

  • accepteren zonder oordeel,
  • ja te zeggen tegen een situatie,
  • nieuwsgierig  zijn,
  • niet denken maar doen,
  • zijn wie je bent
  • risico’s durven nemen
  • impulsen volgen
  • de ander te laten schitteren. 

Net als in het gelijknamige tv programma ‘de  Lama’s’ of  ‘de vloer op’, worden de deelnemers in de bijeenkomsten begeleid om al improviserend korte scenes met elkaar te spelen. Er komen diverse spel- en improvisatietechnieken aan bod wat zal uitmonden in een mooie theatervorm met een krachtenspel tussen hilariteit en ontroering! Ervaring is niet nodig.

Het project is geslaagd wanneer de deelnemers duurzame contacten op hebben gedaan, een fijne tijd hebben gehad en geïnspireerd zijn geraakt om meerdere activiteiten te ondernemen.

 

Contact
Judith de Roos
Projectleider Improviseren voor Senioren
Training.acting@gmail.com