Kunstkoeriers

Na een pilot in het vroege voorjaar van 2019 gaan de KunstKoeriers dit jaar opnieuw op pad. KunstKoeriers zijn leerlingen uit de vijfde klas vwo van Damstede Lyceum uit Amsterdam Noord die gekozen hebben voor kunst als examenvak. Zij gaan tussen eind februari en eind april bezoekers van zorginstelling Odensehuis Het Schouw acht keer ontmoeten. Daarbij is kunst steeds het uitgangspunt om verhalen uit elkaars leven uit te wisselen. Rode draad van KunstKoeriers 2 is: Wat is identiteit en waar wordt die door bepaald? Het plan is, om net als bij de pilot, dat de leerlingen getraind worden om een rondleiding te geven in een museum, dit jaar in FOAM, fotografiemuseum in Amsterdam.

Een artikel over het project in 2019 in het Parool.

Wilma van Wijmen, Damstede Lyceum uit Amsterdam Noord