Cordaan

De afgelopen jaren zijn er al verschillende initiatieven genomen om de cliënten van Cordaan, een zorginstelling in Amsterdam, te betrekken bij Kunst en Cultuur in de breedste zin van het woord. Kunst en Cultuur wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven te verbeteren en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers te onderzoeken, te stimuleren, vorm te geven en zichtbaar te maken. 

Om deze onderdelen nog meer te borgen binnen de organisatie en om voor alle mensen die zorg ontvangen van Cordaan een passend aanbod aan te kunnen bieden is er een programma Kunst en Cultuur opgesteld. De wens is een infrastructuur creëren binnen Cordaan voor Kunst en Cultuur welke zorg draagt voor een hoogwaardige positionering binnen de kunstensector en zich etaleert door verscheidenheid, diversiteit en kwaliteit. 

Een tweetal projecten uit het programma worden momenteel uitgelicht door het onderzoek. Projecten waarin kunst en cultuur wordt gekoppeld aan de ouderenzorg.

** ‘HuiskamerPost’ is inmiddels een succesvolle formule waarin verschillende groepen binnen Cordaan elkaar ontmoeten in de breedste zin van het woord; (licht) verstandelijk beperkten en kwestbare ouderen. In 2017 en 2018 heeft HuiskamerPost op twee verschillende woonzorglocaties van Cordaan gespeeld. In 2020 staat het vervolg hiervan op de planning. Theatrale ontmoetingen tijdens ‘HuiskamerPost in Nieuw Vredenburgh’. Erfgoed en schilderkunst staan centraal in ‘HuiskamerPost in het Spaarhout’.  

 ** ‘Spoken word’ laat de stem van de dementerende ouderen horen. In 2018 is er de zogeheten methode van verbondenheid in het leven geroepen, waarmee aan de letterlijke taal van dementie aandacht wordt gegeven; het Dementees. Hier kwamen zeer interessante verhalen, korte teksten, gedichten en andere poëzie uit die in 2018 zijn gebundeld in het boek ‘Een beetje boos mag best’.  In 2020 willen we het Dementees koppelen aan het nieuwe medium ‘Spoken Word’. Via deze kunstuiting zal niet alleen het Dementees door middel van gesproken en geschreven taal een podium krijgen, maar door het invliegen van een viertal beeldend kunstenaars ook in beeldtaal zichtbaar worden.

Contact
Madelon van Riel
E: mvanriel@cordaan.nl