Programma’s

In het onderzoek wordt bekeken welke waarde dans, tekenen, muziek, zang, poëzie, theater, beeldende vorming  etc. hebben op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau. Zo zullen van vier kunstprogramma’s voor senioren in de Nederlandse langdurige zorg de impact en onderliggende werkzame principes in kaart worden gebracht. Hiermee willen we de continuïteit en implementatie van de programma’s bevorderen.

Onderstaande kunstprogramma’s zijn bij het onderzoek betrokken: