AxionContinu

Fotograaf Willem Mes

AxionContinu is een organisatie voor ouderenzorg in de regio Utrecht met zeventien woon-zorgcentra en vele serviceappartementen. Een meerderheid van onze bewoners lijdt aan dementie en is door psychische en/of somatische klachten niet meer in staat om zelfstandig buitenshuis met kunst en cultuur in aanraking te komen. AxionContinu wil op allerlei manieren de kwaliteit van leven van haar bewoners en cliënten bevorderen. Het beleven en deelnemen aan kunst en cultuur, en de ontmoetingen die daaruit voortkomen, zijn een belangrijke verrijking van het leven en een remedie tegen isolement en eenzaamheid. Expressie, ontmoetingen en plezier maken zijn daarom uitgangspunten van ons kunstprogramma. Er vinden bij AxionContinu diverse kunst- en cultuuractiviteiten plaats, zoals bijvoorbeeld speciale kunstworkshops, zangkoren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, het dansfestival Voetjes van de Vloer en Vrijdag Museumdag waarin we samenwerken met de Utrechtse musea.

Contact
Joyce Vlaming
Projectleider kunst en cultuur
www.axioncontinu.nl