Muziek en dementie

EMBRACE Nederland is een Praktisch Expertise Centrum Muziek & Mens en initieert programma’s op het gebied van muziek & welzijn voor kwetsbare groepen. Dat zijn ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, (eenzame) ouderen die thuis wonen, dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. We voeren de programma’s uit samen met professionele – en amateurmusici, familie, zorgmedewerkers en studenten, specialisten uit de zorg, eigen muziektherapeuten en muziektherapeuten op locatie, agogen en activiteitenbegeleiders. Voor begeleiders, mantelzorgers en zorgmedewerkers verzorgen wij trainingen om muziek in te zetten in de dagelijkse (zorg)praktijk.

Wij zijn in 2014 met een project begonnen en zijn inmiddels uitgegroeid tot een landelijk team bestaande uit zes mensen. Daarnaast werken we met een team van momenteel meer dan 30 professionele muzikanten die de master module ‘Music and Healthcare’ aan het Prins Claus Conservatorium gevolgd hebben.

Contact
Embrace Nederland
Lanen 64
8861 CE Harlingen
info@embracenederland.nl
www.embracenederland.nl