Even voorstellen ….. Margo van Hartingsveldt

Margo is projectlid van het onderzoeksproject Kunst in de Zorg. De projectgroep komt maandelijks bij elkaar en bespreekt de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek, waarbij iedereen vanuit zijn eigen perspectief daarop reflecteert en een aandeel heeft in de gezamenlijke discussie. Margo is als ergotherapeut opgeleid en is werkzaam als opleidingsmanager van de bachelor ergotherapie en oefentherapie, en van de European Master of Science in Occupational Therapy aan de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarnaast is zij lector Ergotherapie – Participatie en Omgeving bij het Centre of Expertise Urban Vitality.

Hoe verhoudt dat zich tot jouw beroep en achtergrond?
“De motivatie om mee te doen komt voort uit mijn beroep van ergotherapeut en tevens het onderwerp van mijn lectoraat bij de HvA. Het uitgangspunt van ergotherapie is dat het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten van mensen invloed heeft op hun gezondheid en welzijn.”

Hoe zie je integratie van Kunst in de Zorg in het onderwijs voor je?
“Aankomend studiejaar gaan vier studenten van de opleiding ergotherapie hun afstudeeronderzoek doen op dit thema, waarbij Barbara Groot de opdrachtgever wordt. Daarnaast ben ik in overleg met lectoren van de opleiding Social work van de faculteit Maatschappij en Recht zodat de uitkomsten van Kunst in de Zorg ook een plek krijgen in de minor ‘Social Professional in kunst en cultuur’ en in de opleidingen Social work en Ergotherapie van de HvA.”

Wat zou kunst voor ouderen kunnen betekenen?
Bezig zijn met en het maken van kunst is voor mensen een belangrijke betekenisvolle activiteit die, zoals we weten uit het onderzoek Kunst in de Zorg bijdraagt aan mentaal en sociaal welzijn van ouderen. Door onderzoek binnen ons beroep weten we steeds meer over die relatie: bij het maken van kunst gaat het om het daadwerkelijke doen (doing), het gaat om de betekenis die het bezig zijn met kunst voor de persoon heeft (being), dit heeft invloed op de relatie tot anderen (belonging), en draagt bij aan groei, ontwikkeling en het worden die we zijn (becoming).

Welke rol zou kunst binnen zorgorganisaties kunnen spelen?
“Het is belangrijk dat aankomende professionals in zorg en welzijn leren hoe belangrijk het bezig zijn en maken van kunst is voor het ervaren welzijn van mensen, zodat ze als professional de mogelijkheden zien hieraan bij te dragen in de praktijkcontext waar ze aan het werk gaan.”