Muziek en dementie

EMBRACE Nederland is een Praktisch Expertise Centrum Muziek & Mens en initieert programma’s op het gebied van muziek & welzijn voor kwetsbare groepen. Dat zijn ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, (eenzame) ouderen die thuis wonen, dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. We voeren de programma’s uit samen met professionele – en amateurmusici, familie, zorgmedewerkers en studenten, specialisten uit de zorg, eigen muziektherapeuten en muziektherapeuten op locatie, agogen en activiteitenbegeleiders. Voor begeleiders, mantelzorgers en zorgmedewerkers verzorgen wij trainingen om muziek in te zetten in de dagelijkse (zorg)praktijk.

Wij zijn in 2014 met een project begonnen en zijn inmiddels uitgegroeid tot een landelijk team bestaande uit zes mensen. Daarnaast werken we met een team van momenteel meer dan 30 professionele muzikanten die de master module ‘Music and Healthcare’ aan het Prins Claus Conservatorium gevolgd hebben.

Contact
Embrace Nederland
Lanen 64
8861 CE Harlingen
info@embracenederland.nl
www.embracenederland.nl

Kunst aan de keukentafel

Kunst aan de Keukentafel is een project van het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort in Doetinchem. Het brengt kunst letterlijk naar de keukentafel, achter de voordeur van kwetsbare 55+ers. Via wijkzorg, sociale teams, de praktijkondersteuner van de huisarts en vrijwilligers van clubs zoals de Zonnebloem, komen we in contact met mensen voor wie om uiteenlopende redenen niet gemakkelijk is om de deur uit te komen. We gaan thuis in gesprek met deze mensen en bedenken samen een plan op maat voor een kunstactiviteit die aan de wensen van desbetreffende persoon voldoet. Vervolgens wordt daar een kunstenaar bij gezocht en deze gaat drie keer thuis samen aan de slag met het maken van een schilderij of tekening, een gedicht of een verhaal. Of het luisteren naar of het maken van muziek. Iets wat ze vroeger wel deden, maar dachten niet meer te kunnen. Of iets wat ze altijd gewenst hebben, maar waar het maar niet van gekomen was. Mensen ervaren dat het leuk is om iets te doen wat met kunst te maken heeft en niet moeilijk, dat ze ondanks hun leeftijd nog in staat zijn nieuwe dingen te leren en dat kunst zelfs helend kan werken.

Zie ook https://www.gruitpoort.nl/pagina/lang-leve-kunst/kunst-aan-de-keukentafel.html voor meer info.

Contact
Maria van der Post
Projectleider Kunst aan de Keukentafel
M.vanderPost@gruitpoort.nl