Invitational conference: Kunst in de Zorg in coronatijden

Corona verstoorde veel van jullie en onze activiteiten, maar bracht ook weer nieuwe inspiratie, nieuwe aanpakken en verdieping in relaties. De ervaringen in deze coronatijden staan centraal in de aankomende online Invitational Conference (via ZOOM) op 1 oktober 2020 van 13.30-17.00 uur. Met dezelfde mensen als bij de kick-off gaan we graag met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en ingewikkeldheden in deze tijd, en de ervaringen van deelnemers en anderen die hierbij betrokken waren.

Programma: Kunst in de Zorg in Coronatijden
Het programma zal bestaan uit twee delen. Je kunt er ook voor kiezen om maar één deel van de middag bij te wonen, dat ligt aan waar je interesse ligt of aan je beschikbaarheid die middag.

Dansen in het park (DanceConnects)
Dansen in het park bij Dance Connects. Fotograaf: Marieke Josselet

DEEL A: Kunst in de Zorg in coronatijden (13.30 – 15.15 uur)

  • Korte presentatie van onderzoek naar corona-proof activiteiten binnen het onderzoek Kunst in de Zorg (onderzoekers Leyden Academy en Amsterdam UMC)
    Welke innovaties zijn er gedaan, wat voor waarde hebben deze voor deelnemers en wat leert de coronatijd ons over de waarde van kunstparticipatie door ouderen?  
  • Reacties hierop met elkaar uitwisselen in drietallen

DEEL B: Werksessie, delen van ervaringen in tijden van Corona (15.30 – 17.00 uur)

  • Open, interactieve werksessie over ervaringen van afgelopen maanden
    Uitwisselen ervaringen rondom het uitvoeren van kunstprojecten in coronatijden.

Voor wie?Deelnemers aan deze online bijeenkomst zijn betrokkenen bij de kunstinitiatieven en -programma’s binnen het onderzoek Kunst in de Zorg. Wees welkom als kunstenaar of initiatiefnemer, coördinator of vrijwilliger. Deelnemers of mantelzorgers zijn ook welkom; iedereen ontvangt hetzelfde

programma. Bij Deel B kunt u aangeven met wie of welk project u idealiter ervaringen kunt uitwisselen.

 

Theater project achter glas, Vitalis Eindhoven.