Vitalis

 

Leven vanuit wat voor een mens echt belangrijk is, is de sterkst makende kracht in mensen. Ons uiteindelijke en hoogste doel is dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. Niet voor niets luidt ons motto ‘de kunst van gelukkig oud zijn’.

Fotograaf Marcel de Buck

Wij zien kunst en cultuur als middel om vrijer te denken, met elkaar in verbinding te komen en deze contacten te verdiepen, te genieten en iets moois te maken van het leven. Kunst en cultuur als vitamine voor de geest. We zien in de praktijk dat actief bezig zijn met kunst en cultuur ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving en plezier kan bieden.

Fotograaf Maaike Mul

Daarom bieden wij op al onze locaties een breed programma aan met veel activiteiten uit allerlei disciplines. De projecten uit dit programma zijn van laagdrempelig en receptief tot sterk participatief en alles daar tussen in.

Alle projecten hebben na afloop een toonmoment voor publiek (expositie, optreden, uitvoering, etc.) Op deze manier laten we de buitenwereld (toekomstige bewoners, studenten/ toekomstige werknemers, kunstenaars, culturele instellingen, familie, stadsgenoten etc.) kennismaken met de kracht en mogelijkheden van ouderen op een makkelijke en laagdrempelige manier. 

 

 

 Contact

Maaike Mul, MEd
Coördinator Kunst & Cultuur Vitalis Wijkzorg
m.mul@vitalisgroep.nl

Wendy van zon
Coördinator Kunst & Cultuur Vitalis Intensieve Zorg
w.van.zon@vitalisgroep.nl 

 

AxionContinu

Fotograaf Willem Mes

AxionContinu is een organisatie voor ouderenzorg in de regio Utrecht met zeventien woon-zorgcentra en vele serviceappartementen. Een meerderheid van onze bewoners lijdt aan dementie en is door psychische en/of somatische klachten niet meer in staat om zelfstandig buitenshuis met kunst en cultuur in aanraking te komen. AxionContinu wil op allerlei manieren de kwaliteit van leven van haar bewoners en cliënten bevorderen. Het beleven en deelnemen aan kunst en cultuur, en de ontmoetingen die daaruit voortkomen, zijn een belangrijke verrijking van het leven en een remedie tegen isolement en eenzaamheid. Expressie, ontmoetingen en plezier maken zijn daarom uitgangspunten van ons kunstprogramma. Er vinden bij AxionContinu diverse kunst- en cultuuractiviteiten plaats, zoals bijvoorbeeld speciale kunstworkshops, zangkoren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, het dansfestival Voetjes van de Vloer en Vrijdag Museumdag waarin we samenwerken met de Utrechtse musea.

Contact
Joyce Vlaming
Projectleider kunst en cultuur
www.axioncontinu.nl

Cordaan

De afgelopen jaren zijn er al verschillende initiatieven genomen om de cliënten van Cordaan, een zorginstelling in Amsterdam, te betrekken bij Kunst en Cultuur in de breedste zin van het woord. Kunst en Cultuur wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven te verbeteren en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers te onderzoeken, te stimuleren, vorm te geven en zichtbaar te maken. 

Om deze onderdelen nog meer te borgen binnen de organisatie en om voor alle mensen die zorg ontvangen van Cordaan een passend aanbod aan te kunnen bieden is er een programma Kunst en Cultuur opgesteld. De wens is een infrastructuur creëren binnen Cordaan voor Kunst en Cultuur welke zorg draagt voor een hoogwaardige positionering binnen de kunstensector en zich etaleert door verscheidenheid, diversiteit en kwaliteit. 

Een tweetal projecten uit het programma worden momenteel uitgelicht door het onderzoek. Projecten waarin kunst en cultuur wordt gekoppeld aan de ouderenzorg.

** ‘HuiskamerPost’ is inmiddels een succesvolle formule waarin verschillende groepen binnen Cordaan elkaar ontmoeten in de breedste zin van het woord; (licht) verstandelijk beperkten en kwestbare ouderen. In 2017 en 2018 heeft HuiskamerPost op twee verschillende woonzorglocaties van Cordaan gespeeld. In 2020 staat het vervolg hiervan op de planning. Theatrale ontmoetingen tijdens ‘HuiskamerPost in Nieuw Vredenburgh’. Erfgoed en schilderkunst staan centraal in ‘HuiskamerPost in het Spaarhout’.  

 ** ‘Spoken word’ laat de stem van de dementerende ouderen horen. In 2018 is er de zogeheten methode van verbondenheid in het leven geroepen, waarmee aan de letterlijke taal van dementie aandacht wordt gegeven; het Dementees. Hier kwamen zeer interessante verhalen, korte teksten, gedichten en andere poëzie uit die in 2018 zijn gebundeld in het boek ‘Een beetje boos mag best’.  In 2020 willen we het Dementees koppelen aan het nieuwe medium ‘Spoken Word’. Via deze kunstuiting zal niet alleen het Dementees door middel van gesproken en geschreven taal een podium krijgen, maar door het invliegen van een viertal beeldend kunstenaars ook in beeldtaal zichtbaar worden.

Contact
Madelon van Riel
E: mvanriel@cordaan.nl