Goud voor de Zorg

De waarde van kunstprojecten voor ouderen in de langdurige zorg en ondersteuning wordt steeds duidelijker in de internationale literatuur . De waarde van kunstprojecten in de zorg voor zorgmedewerkers is echter iets minder uitgebreid onderzocht. Een review hierover benoemt diverse positieve waarden voor zorgmedewerkers, te denken aan verbeterde communicatie tussen medewerkers en patiënten, hulp bij het opbouwen van rapport, en het versterken van de interacties. Ook benoemen ze aan dat ze met name minder stress ervaren, verbeterde stemming, betere prestaties op het werk, minder burn-out, een verbeterde werkomgeving en welbevinden. Dit zijn ook de resultaten die beschreven staan in een recente review over zorg in het algemeen en dementiezorg specifiek.

In dit artikel beschrijven we het perspectief van welzijnsmedewerkers en zorgverleners in de langdurige zorg op de waarde die het voor henzelf heeft. De bevindingen zijn gebaseerd op interviews (n=7) en participerende observaties (n=40 dagdelen) bij kunstprojecten voor ouderen. De transcripten en aantekeningen van de observaties zijn thematisch geanalyseerd. Hier kwamen drie thema’s uit: 1) ruimte voor gevoelens en persoonlijke relaties, 2) plezier en ontspanning en 3) frisheid en doorbreken routine. 

Dit artikel laat zien dat kunstprojecten met ouderen, en soms met zorgmedewerkers samen, aanzetten tot verbinding, plezier en ruimte voor expressie en frisheid. Dit draagt bij tot werkplezier en daarmee kwaliteit van welbevinden van zorgmedewerkers. Kunstprojecten hebben daarmee een potentie om andere lagen in de instellingen aan te boren, naast die van het verzorgen.

Een mantelzorger vertelt over haar vader…

Deze ervaring komt uit interviews met naasten van deelnemers aan kunstprojecten en werd opgenomen door het onderzoeksteam.

Artikel Goud voor zorgmedewerkers def