Verduurzaming

Kunst rekt grenzen op

Kunstparticipatie kan van waardevolle betekenis zijn voor ouderen en hun positie in de maatschappij. Kunst kan ook iets bijdragen aan kwaliteit van zorg. Voor de realisatie van kunstparticipatie is echter samenwerking nodig van zeer uiteenlopende stakeholders, met hun eigen ambities, doelen, wensen, uitdagende contexten en gebezigde taal. Al deze betrokkenen zijn continu verwikkeld in het uitvoeren van boundary work: het werken op en rond de grenzen van verschillende sectoren en vakgebieden. 

Er lijkt een momentum te zijn voor kunstprojecten voor ouderen: in de zorg is er behoefte aan creativiteit om buiten de lijntjes te kleuren, bevlogenheid van medewerkers te ondersteunen en vraaggericht te werken. In het sociaal domein is er vraag naar bevorderen van participatie en verbinding tussen burgers. De cultuursector wil meer verbinding met de samenleving. Participatieve kunst kan in al deze vraagstukken mogelijk een rol spelen, dit lijkt steeds meer erkend en gezien te worden door de verschillende stakeholders. Echter, samenwerking tussen al deze partijen is een uitdaging.

Het rapport met beschrijvingen en een kritische reflectie van de huidige strategieën die door betrokkenen worden ingezet om samenwerking rondom kunst in de zorg te realiseren en om deze van duurzame aard te laten zijn komt juni 2021 uit.