Boundary work: wat is het?

In het onderzoek Kunst in de Zorg spreken we regelmatig over het concept boundary work. Echter, wat betekent dat concept eigenlijk en waar komt het vandaan? Tijdens de invitational conference op 1 oktober gingen we hier op in. Een aantal deelnemers aan de conferentie stuurden ons later hun verbeelding van dit concept. Die beelden ziet u hier op de pagina.

 

 

Betekenis

Boundary work kan worden gezien als een begrip dat onzichtbaar ‘grenswerk’ aanduid. Het is werk dat iemand uitvoert door zich te begeven tussen gebieden. Dit kunnen verschillende disciplines zijn, verschillende werelden, verschillende mensen, groepen, of professies. Het gaat over samenwerken op basis van gezamenlijke issues tussen gebieden die normaliter buiten de ‘grenzen’ liggen van het ‘normale’.

 

 

 

Achtergrond

Het concept Boundary Work is gemunt door Star en Greisemer in 1989 en verder uitgebouwd het veld van boundary studies (o.a. Akkerman & Bakker, 2011). Dit is een onderzoeksveld dat zich met name richt op het gebied van organisatieverandering, educatie en gezondheidszorg. Het gaat niet alleen over ‘grenswerk’, maar ook over de mensen die als ‘grenswerkers’ kunnen worden gezien, of objecten die ‘grensobjecten’ zijn die connectie brengen.

 

 

Link met kunst in de zorg

Een collega uit Scandinavië, Norma Daykin, schreef onlangs een artikel in the Nordic Journal of Arts, Culture and Health over kunst in de zorg en de rol van kunstenaars. Zij beschrijft hier dat kunstenaars zich vaak als boundary spanners gedragen: in scholen, ziekenhuizen, psychiatrie, gemeenschappen, gevangenissen en militaire organisaties. Hier bouwen ze bruggen, verbinden ze mensen op basis van vertrouwen, en navigeren ze tussen machtsrelaties in een complex web van stakeholders. Daykin geeft aan dat hier nog weinig over geschreven is in de literatuur, en dat dit aandacht verdient als lens om te kijken naar de implementatie en continuatievraagstukken.

 

Referenties:

Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Learning at the boundary: An introduction. International Journal of Educational Research, 50(1), 1-5.

Daykin, N. (2019). Social movements and boundary work in arts, health and wellbeing: A research agenda. Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 1(01), 9-20.

Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional ecology,translations’ and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social studies of science, 19(3), 387-420.