Eerste wetenschappelijk artikel gepubliceerd

Eerste wetenschappelijk artikel gepubliceerd

Het eerste wetenschappelijke artikel van het actieonderzoek naar de waarde van kunst in de zorg is gepubliceerd: The Value of Active Arts Engagement on Health and Well-Being of Older Adults: A Nation-Wide Participatory Study, en wel in het International Journal of Environmental Research and Public Health. Dit is een meer medisch georiënteerd tijdschrift, waardoor kunstactiviteiten ook binnen het zorgveld meer aandacht zullen krijgen.

Nederlandstalig abstract
Een groeiend aantal onderzoeken geeft aan dat actieve kunstbetrokkenheid de gezondheid en het ervaren welzijn van oudere volwassenen kan verbeteren, maar het wetenschappelijk bewijs is echter nog steeds gefragmenteerd. Er is een kloof in onderzoek in het begrijpen van kunstparticipatie, gebaseerd op een multidimensionale conceptualisering van de waarde van gezondheid vanuit het perspectief van oudere deelnemers. Dit Nederlandse landelijke onderzoek was gericht op de bredere waarde van kunstparticipatie op de ervaren gezondheid en het welzijn van ouderen in achttien participatieve kunstprojecten (dans, muziek, zang, theater, beeldende kunst, video en gesproken woord) voor thuiswonende ouderen en mensen die in instellingen voor langdurige zorg wonen. We verzamelden microverhalen van ouderen en hun (in)formele verzorgers (n = 470). De bevindingen tonen aan dat kunstparticipatie, volgens de deelnemers, resulteerde in 1) positieve gevoelens, 2) persoonlijke en artistieke groei, en 3) meer betekenisvolle sociale interacties. Dit onderzoek concludeert dat op participatieve kunstpraktijken het ervaren welzijn van ouderen bevorderen en de kwaliteit van leven van ouderen verhogen. Tevens benadrukt het de intrinsieke waarde van kunstparticipatie.

Klik hier voor het Engelstalige artikel: Int J Environ Res Public Health 2021;18(15):8222.

Kunst in de zorg: ‘Twintig jaar geleden was ik voor gek verklaard’

Kunst in de zorg: ‘Twintig jaar geleden was ik voor gek verklaard’

Al tijdens de oprichting van ZonMw in 1998 raakt Henk Smid geïntrigeerd door de kracht van kunst in de zorg. Op dat moment is er nauwelijks draagvlak en wetenschappelijke onderbouwing. In de serie Kunstzinnig van Laura van Elst op Zorgvisie vertelt Smid over volharding, de geboekte successen en hoe een spontane ontmoeting met Jet Bussemaker tot een gefinancierde kennissynthese leidde. In het artikel wordt tevens naar het onderzoek naar de waarde van kunst in de langdurige zorg gerefereerd.
Van Elst besteedde op 2 juli op Zorgvisie ook al aandacht aan ons participatieve actieonderzoek.

“Door de bewezen winst van kunst in de zorg kunnen andere organisaties overtuigd worden. Ik hoop dat de sector gaat inzien dat kunst geen bijproduct of aardige vrijetijdsbesteding is, maar een onderdeel wordt van het totale zorgpakket”. – Henk Smid, voormalig directeur en thans adviseur van ZonMw

Bijeenkomst verduurzaming van kunst in de zorg

Op donderdag 2 september vond er een hybride bijeenkomst plaats (zowel online als offline waren deelnemers vertegenwoordigd).  Tijdens deze bijeenkomst presenteerde het onderzoeksteam de eerste resultaten van het onderzoek naar verduurzaming van kunstprojecten in de zorg. De aanwezige projectleiders en kunstenaars gaven hun input met betrekking tot de resultaten. Het eindrapport Financiering, vertrouwen en vakmanschap. Een kritische reflectie op het verduurzamen van participatieve kunstprojecten voor ouderen beschrijft deze inzichten meer diepgaand.

Kijk nu de presentatie terug.