Kunstkracht voor goede gezondheid en welzijn

Kunstkracht voor goede gezondheid en welzijn

Bij hersteltrajecten in de gezondheidszorg is wetenschappelijk al aangetoond hoe efficiënt het inzetten van kunst kan zijn. Het leidt tot snellere genezing en een grotere welzijnsbeleving. Maar welke rol speelt kunst binnen kansengelijkheid? En wat kunnen kunstenaars en cultuurprofessionals doen aan de klimaatcrisis? Kortom, wat is de rol van kunstkracht? Festival 2030 organiseert daarom, samen met de Turn Club en What Art Can Do de volgende workshops en expertsessie.

De ontmoetingen zijn gericht op cultuurprofessionals, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en mensen die werkzaam zijn in gerelateerde sectoren. Deelname kost € 25 per ontmoeting en € 10 voor de expertsessie. Een passe-partout kost € 85. Klik hier voor meer informatie of om aan te melden.

Ter inspiratie: Dans voor Parkinson
Er zijn naar schatting meer dan driehonderd gemeenschappen die wereldwijd dans voor Parkinson-programma’s aanbieden, verenigd via het Dance for PD- netwerk. Dans voor PD werd in 2001 opgericht om op creatieve wijze de symptoom specifieke zorgen van mensen met PD aan te pakken, zoals evenwicht, cognitie, motorische vaardigheden, geestelijke gezondheid en fysiek zelfvertrouwen. Programma’s worden geleid door professioneel opgeleide dansers, die putten uit hun bewegingsexpertise, en het programma wordt ondersteund door een adviesraad bestaande uit neurowetenschappers, neurologen, professionals in de gezondheidszorg en onderzoekers. Dance for PD biedt training, hulpmiddelen en catalogi van veel van de actieve programma’s. Tot op heden hebben meer dan veertig klinische studies de effectiviteit van de dansprogramma’s beoordeeld.

Bron: WHO Health Evidence Network synthesis report 67, 2019. ‘What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?