Een pleidooi voor zingeving en creativiteit

Een pleidooi voor zingeving en creativiteit

Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving
Het essay van Cretien van Campen over gelukkig oud worden in een snel vernaderende samenleving met daarin een uitgebreid pleidooi voor meer co-creatieve communities: activiteiten waar mensen bij elkaar komen vanwege een gedeelde passie, zoals kunst- en cultuurprojecten.

Een aantal inzichten op een rij:

  • Ouderen noemen als thema’s die het leven zinvol maken o.a. uniciteit, aandacht voor ieders unieke biografie, ‘erbij horen’, een bijdrage leveren en met belangstelling en passie betrokken zijn bij activiteiten.
  • Het rapport beschrijft hoe werkvormen die kunstprofessionals toepassen kunnen bijdragen aan gelukkig ouder worden, aangezien ze vooral zijn gericht op contact maken, genieten en passie in het leven vinden.
  • Kunstprojecten bieden vooral de jongere generatie ouderen de kans voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die kunnen leiden tot ‘creatieve veerkracht’, die ze weer nodig kunnen hebben wanneer kwetsbaarheden zich aandienen.
  • Er is volgens het rapport veel onderzoek gedaan naar de positieve gezondheidseffecten van dit soort projecten. Echter geeft het rapport ook aan dat er gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek wat andere relevante opbrengsten onderzoekt, zoals creatieve veerkracht, persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Meer lezen? Bekijk het essay van Cretien van Campen.