Financieel duurzame integratie creativiteit en zorg

Financieel duurzame integratie creativiteit en zorg

Hoe ziet het eruit om op een duurzame manier creativiteit in zorginstellingen te brengen? Op individuele basis en op systeemniveau? Dinsdag 16 juni om 14.00 uur ET (20.00 uur Nederlandse tijd) organiseert de Universiteit of Florida een webinar hierover.

Anne Basting deelt voorbeelden uit haar werk in haar recente boek Creative Care: A Revolutionary Approach to Dementia and Elder Care. Hier onderzoekt ze hoe de integratie van creativiteit en zorg financieel duurzaam kan zijn, inclusief welzijn/kunst op de recept. COVID legt ongelijkheid op gezondheidsgebied en sociaal isolement bloot. Herstel vereist duurzame aandacht voor het bevorderen van zinvolle gemeenschapsverbanden, iets wat participatieve kunsten op een unieke manier kunnen ondersteunen.

Deze sessie van 45 minuten omvat een presentatie en Q&A.
Schijf je gratis in!

Een pleidooi voor zingeving en creativiteit

Een pleidooi voor zingeving en creativiteit

Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving
Het essay van Cretien van Campen over gelukkig oud worden in een snel vernaderende samenleving met daarin een uitgebreid pleidooi voor meer co-creatieve communities: activiteiten waar mensen bij elkaar komen vanwege een gedeelde passie, zoals kunst- en cultuurprojecten.

Een aantal inzichten op een rij:

  • Ouderen noemen als thema’s die het leven zinvol maken o.a. uniciteit, aandacht voor ieders unieke biografie, ‘erbij horen’, een bijdrage leveren en met belangstelling en passie betrokken zijn bij activiteiten.
  • Het rapport beschrijft hoe werkvormen die kunstprofessionals toepassen kunnen bijdragen aan gelukkig ouder worden, aangezien ze vooral zijn gericht op contact maken, genieten en passie in het leven vinden.
  • Kunstprojecten bieden vooral de jongere generatie ouderen de kans voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die kunnen leiden tot ‘creatieve veerkracht’, die ze weer nodig kunnen hebben wanneer kwetsbaarheden zich aandienen.
  • Er is volgens het rapport veel onderzoek gedaan naar de positieve gezondheidseffecten van dit soort projecten. Echter geeft het rapport ook aan dat er gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek wat andere relevante opbrengsten onderzoekt, zoals creatieve veerkracht, persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Meer lezen? Bekijk het essay van Cretien van Campen.

Review van 3000 zorgkunst-studies!

Review van 3000 zorgkunst-studies!

WHO-rapport over bewijs rondom Kunst in de Zorg
What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review

Het rapport, geschreven door dr. Daisy Fancourt and Saoirse Finn, richt zich met name op Engelstalige en Russische studies die bewijs bieden voor de rol van kunst in het verbeteren van gezondheid en welzijn. De scoping review geeft een overzicht van onderzoek dat is gedaan sinds het begin van de 21e eeuw (meer dan 3000 studies)! De resultaten van deze onderzoeken lijken echter nog niet door te dringen tot beleidsmakers in de verschillende lidstaten, waardoor er geen consistent beleid op dit gebied wordt gevoerd.

Interessant is hoe dit rapport kunstprojecten definieert aan de hand van een aantal kenmerken:

  • Er is altijd een artistiek product, dan wel een fysiek product of een ervaring, en dit heeft in zichzelf al waarde, in plaats van dat het een ‘instrument’ is om tot bepaalde resultaten/effecten te komen.
  • Het heeft te maken met het gebruik van verbeelding en het brengt vaak een emotionele reactie te weeg.
  • Er is vaak sprake van het maken van iets nieuws, gebruik van creativiteit/originaliteit, er zijn speciale vaardigheden voor nodig en er wordt gewerkt met vorm, compositie en expressie.

Meer lezen? Bekijk de samenvatting van het rapport en het uitgebreide rapport (beiden in het Engels).