thumb image

Review van 3000 zorgkunst-studies!

WHO-rapport over bewijs rondom Kunst in de Zorg
What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review

Het rapport, geschreven door dr. Daisy Fancourt and Saoirse Finn, richt zich met name op Engelstalige en Russische studies die bewijs bieden voor de rol van kunst in het verbeteren van gezondheid en welzijn. De scoping review geeft een overzicht van onderzoek dat is gedaan sinds het begin van de 21e eeuw (meer dan 3000 studies)! De resultaten van deze onderzoeken lijken echter nog niet door te dringen tot beleidsmakers in de verschillende lidstaten, waardoor er geen consistent beleid op dit gebied wordt gevoerd.

Interessant is hoe dit rapport kunstprojecten definieert aan de hand van een aantal kenmerken:

  • Er is altijd een artistiek product, dan wel een fysiek product of een ervaring, en dit heeft in zichzelf al waarde, in plaats van dat het een ‘instrument’ is om tot bepaalde resultaten/effecten te komen.
  • Het heeft te maken met het gebruik van verbeelding en het brengt vaak een emotionele reactie te weeg.
  • Er is vaak sprake van het maken van iets nieuws, gebruik van creativiteit/originaliteit, er zijn speciale vaardigheden voor nodig en er wordt gewerkt met vorm, compositie en expressie.

Meer lezen? Bekijk de samenvatting van het rapport en het uitgebreide rapport (beiden in het Engels).