thumb image

Bevindingen Waarde Kunst in de Zorg

Wat is de waarde van actieve kunstparticipatie voor senioren? Dat is één van de vragen die centraal staan in het onderzoek Kunst in de Zorg. Op 1 februari 2021 deelden we de bevindingen van de SenseMaker met betrokkenen.

Belangrijkste bevindingen
Actieve kunstparticipatie biedt deelnemers:

  1. Positiviteit: vrolijk zijn, ontsnappen, genieten, ‘beter voelen’
  2. Zingeving door uitgedaagd worden en leven lang leren
  3. Kwalitatieve sociale interacties: ‘op een andere manier contact’

Meer weten? Bekijk de pdf met de presentatie van de bevindingen van de SenseMaker. De opname van de presentatie zelf kun je hier terugkijken.

Tijdens de sessie bespraken we enkele opvallende bevindingen die voor het onderzoeksteam nog onduidelijk waren, of waar vragen over waren, zoals:

Lichamelijkheid
De verhalen van senioren die deelnemen aan kunstinitiatieven en -programma’s leggen de focus beperkt op lichamelijkheid. Kunstenaars leggen uit dat dit zou kunnen komen omdat ze focussen op wat wél kan en dat de activiteit het lichaam even doet vergeten. Ook zinspelen ze op een verbinding tussen lichaam en geest en het gunstige effect van positiviteit op het lichaam.

Vrijheid ervaren
Uit het onderzoek komt naar voren dat met name senioren die afhankelijk zijn van thuiszorg of wonen in een verpleeghuis ervaringen delen waarin ‘vrij voelen’ een belangrijke rol speelt. Kunstenaars denken dat dit komt doordat ze een proces van ‘vrije expressie’ faciliteren in hun activiteiten, dat mensen even geen hulp nodig hebben, of niet ‘ziek’ zijn tijdens het doen. Daarnaast geven ze aan dat senioren zich vaak gezien en uitgedaagd voelen, en hierdoor ontsnappen aan het dagelijkse ritme en de gang van zaken die soms opgelegd wordt door anderen.

Delen van de bevindingen?
Fijn als jullie deze bevindingen ook delen met jullie netwerk. Neem hierbij de verwijzing mee naar ons team of in ieder geval de website: https://www.kunstindezorg.com/nieuws/bevindingen-waarde-kunst-in-de-zorg/

Groot, B., Kock, L., Liu, Y., Lindenberg, J., Teunissen, T., Dedding, C., Menderink, J., Lengams, Y. & Abma, T. (2021) De waarde voor senioren van actieve kunstparticipatie. Bevindingen van Sensemaker®. Presentatie te vinden op https://www.kunstindezorg.com/wp-content/uploads/2021/02/Presentatie-invitational-Kunst-in-de-Zorg-1-febr-2021-3.pdf

Wij dragen ook graag bij aan de verspreiding van deze bevindingen. Betrokkenen bij het onderzoek  kunnen ons uitnodigen om de bevindingen eens samen met jullie door te nemen met stakeholders die relevant zijn voor continuatie van de activiteiten.