thumb image

De oplossing zit vaak in kunstvormen

Het begon met een theatervoorstelling om het meerjarenbeleid van AxionContinu naar de werkvloer te vertalen, maar ontplooide zich al snel tot een breed kunstprogramma. Bestuurder Marie-Claire van Hek en projectleider Joyce Vlaming vertellen in de serie Kunstzinnig op Zorgvisie over de randvoorwaarden van een bestendig kunstprogramma en hoe kunstvormen een oplossing bieden voor complexe vraagstukken. Klik hier voor de link naar het artikel (achter een betaalmuur).
Daar waar taal niet meer lukt, krijgen mensen hun waardigheid terug door op een andere manier te communiceren.
Verder in de serie Kunstzinnig van Laura van Elst op 10 september een bijdrage van Henk Smid over volharding, de geboekte successen en hoe een spontane ontmoeting met Jet Bussemaker tot een gefinancierde kennissynthese leidde en op 2 juli aandacht voor het participatieve actieonderzoek Kunst in de Zorg.