Bijeenkomst verduurzaming van kunst in de zorg

Op donderdag 2 september vond er een hybride bijeenkomst plaats (zowel online als offline waren deelnemers vertegenwoordigd).  Tijdens deze bijeenkomst presenteerde het onderzoeksteam de eerste resultaten van het onderzoek naar verduurzaming van kunstprojecten in de zorg. De aanwezige projectleiders en kunstenaars gaven hun input met betrekking tot de resultaten. Het eindrapport Financiering, vertrouwen en vakmanschap. Een kritische reflectie op het verduurzamen van participatieve kunstprojecten voor ouderen beschrijft deze inzichten meer diepgaand.

Kijk nu de presentatie terug.