Framework analyse werkzame elementen

Wat werkt in kunst in de zorg? Een brede en complexe vraag, waar wereldwijd onderzoek naar gedaan wordt. In Engeland zijn ze hier ook al jaren mee bezig. Engeland loopt voorop, naast Amerika. Ook in Scandinavië zijn ze ver vooruit, daar hebben ze ‘kunst op recept’ al in een vergevorderd stadium geïmplementeerd in de huisartsenzorg. Echter een antwoord op de vraag: wat werkt? is ook daar nog steeds actueel.

Sinds 2013 werkte collega Emiliy Cousins, met collega’s aan een gezamenlijke taal voor zowel ouderen, zorgprofessionals, managers, fondsen en kunstenaars rondom kunst in de dementiezorg. Zij ontwikkelden een taxonomie, een soort waaier van woorden die richting geven aan een gesprek. Omdat Cousins en collega’s een soortgelijke vraag als wij onderzochten, bekeken wij of deze taxonomie ook van toepassing is op onze initiatieven en programma’s. We kwamen erop uit dat de inhoud van de taxonomie een mooie paraplu kon zijn voor onze analyse van de verhalen van deelnemers.

Samengevat bestaat een deel van de taxonomie uit acht vormen van werkzame principes, die iets zeggen over zowel individueel als sociaal niveau.

In de praktijk merken we dat deze indeling kan helpen om grip te krijgen en taal te ontwikkelen om te praten over wat er nu precies gebeurt in de kunstprojecten, waardoor deelname voor ouderen van waarde is. Niet bij iedereen gaat er meteen een lampje branden wanneer je deze begrippen leest. We zoeken daarom ook naar eigen manieren van praten over ‘wat werkt’ in kunstprojecten en luisteren naar hoe kunstenaars en deelnemers hier zelf woorden aan geven.