thumb image

Publicatie Lang Leve Kunst – Ouderen in de hoofdrol

Ter ere van de lancering van het Lang Leve Kunst fonds werd een bookazine uitgegeven met daarin verhalen van ouderen en initiatiefnemers  en hun ervaring met kunstactiviteiten in de afgelopen jaren. Er komen heel wat bekende gezichten in terug die ook deelnemen aan het onderzoek Kunst in de Zorg.

De verhalen worden vooraf gegaan door een gesprek met Prof. Dr. Tineke Abma. Zij vertelt hierin over de essentie van intensiteit die kunstenaars brengen:

“We gebruiken daarvoor het concept Affect van filosoof Gilles Deleuze. In kunst gaat het er niet om informatie of betekenis over te brengen, maar om een sensatie op te roepen die vooral lichamelijk en prereflexief is. Hetzelfde dat maakt dat je bij een mooi lied opeens tranen in je ogen krijgt, of dat een voorstelling je nog dagen bezighoudt.”

Ook gaat ze in op het belangrijke sociale aspect van samen kunst maken en de unieke aspecten van kunstparticipatie die juist bloot werden gelegd door de corona crisis.

Later in het bookazine ook een mooie rol voor Jan Menderink, co-onderzoeker binnen het team Kunst in de Zorg en zelf actief vrijwilliger bij De Gruitpoort (inmiddels herbenoemd tot Amphion Cultuurbedrijf):

“Bij de vraag welke kunstzinnige activiteiten van belang zijn voor oudere mensen, wordt de filosofie vaak over het hoofd gezien. Die beschouw ik ook als een vorm van kunst, in ieder geval de vorm die mij het meest aanspreekt: de filosofie van de levenskunst.”

Het Lang Leve Kunst Fonds werd in januari 2021 gelanceerd en is een samenwerking tussen Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij het fonds kunnen aanvragen worden ingediend voor activiteiten waarbij ouderen actief bezig zijn met kunst. Het fonds heeft twee tot drie keer per jaar een deadline waarvoor aangevraagd mag worden. De eerste volgende is 31 maart 2021. Voor meer informatie over aanvragen, zie de website.