thumb image

Kunst in de Zorg op conferentie Nieuwe Generatie Ouderenzorg

Achtergrond programma ‘Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning’
De laatste jaren zijn er veel kunstinitiatieven voor ouderen opgezet, vanuit de gedachte dat bezig zijn met kunst een positief effect kan hebben op de gezondheid. Het biedt zingeving, plezier én contact met anderen. Er zijn veel kunstinterventies in de langdurige zorg in Nederland, maar er is nog te weinig bekend over de effecten hiervan op de positieve gezondheid van deelnemers. Om onder andere deze reden heeft ZonMw in samenwerking met stichting RCOAK, fonds Sluyterman van Loo en de ministeries van OCW en VWS, het programma ‘Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning’ geïnitieerd.

Totstandkoming onderzoek ‘Kunst in de Zorg’
Een eerste actie van het ZonMw-programma was de toekenning van subsidie aan het onderzoek ‘Kunst in de Zorg’, onder leiding van Tineke Abma. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het effect en de waarde van kunst op de gezondheid en het welbevinden van ouderen bij 15 kunstinitiatieven door het hele land en 4 kunstprogramma’s binnen zorginstellingen.
Naast een meer krachtig bewijs van de effecten van kunst in de langdurige zorg en ondersteuning, is er ook behoefte aan kennis die moet bijdragen aan de structurele inzet van kunst in de zorg. Kunstinitiatieven zijn nu nog vaak afhankelijk van incidentele financiering en het aanbod is versnipperd.

Sessie tijdens conferentie ‘Nieuwe Generatie Ouderenzorg’
Tijdens de sessie ‘Kunst in de Zorg gingen vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de zorg en de kunst met elkaar in gesprek over kunstparticipatie, de belangrijke rol die het kan vervullen in het leven van ouderen en de zorg en ondersteuning ook tijdens de coronapandemie. Vragen die hierbij aan bod kwamen zijn: Wat draagt actieve kunstparticipatie bij aan de kwaliteit van leven van ouderen? Welk effect is er al te zien in het onderzoek? Welke meerwaarde kan kunst bieden voor zorginstellingen en zorgprofessionals? Bekijk hieronder de video van de conferentie en het gesprek over kunst in de zorg.