thumb image

De printshop: oude foto’s leiden tot mooie gesprekken

Op de locatie Parc Gender van Vitalis woonzorgcomplex Engelsbergen in Eindhoven staat een hele grote printer. Fotograaf en kunstenaar Marcel de Buck maakt er levensgrote prints van onder andere oude foto’s uit de fotoalbums van bewoners. Ontmoetingen zijn hierbij het uitganspunt. “En waar die ontmoetingen tot leiden is een verrassing”, aldus Marcel. Zo is een klassenfoto uit 1947 te zien met alle meisjes met gesteven strikken in het haar, want kort haar was uit den boze, een prachtige trouwfoto maar ook een foto van een bewoner die vroeger motorcoureur was met een portretfoto van nu.

Bijzondere momenten
De foto’s laten een prachtig tijdsbeeld zien, geven een inkijkje in het leven van de bewoners voor dat zij hier kwamen wonen, en leidden tot bijzondere gesprekken. Ook werden studenten  geïnspireerd om op een andere manier naar bewoners te kijken. Verder bleek er door corona een behoefte rondom het zichtbaar maken van de dood en het afscheid nemen. Mooi om te zien hoe kunst een bijdrage kan leveren aan het waardig afscheid nemen.

Achtergrond
Dit fotoprintproject is onderdeel van het kunstprogramma ‘Vitalis geeft zin’ (zie video onder aan deze pagina). Vitalis WoonZorgGroep is als programma betrokken binnen ons onderzoek Kunst in de Zorg, mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met Maaike Mul, coördinator kunst en cultuur Vitalis wijkzorg.