thumb image

Bevragen van de inzet van social design in de zorg

Kunstenaars in de zorg als superhero’s, of designzero’s?

Afgelopen anderhalf jaar deden we samen met Joost van Wijmen (ontwerper van Stichting ENCOUNTER) onderzoek naar de rol van kunstenaars in de zorg. Lieke de Kock volgde Joost van Wijmen op de voet in zijn projecten waarin design methoden worden ingezet op het snijvlak tussen ouderenzorg en onderwijs voor verpleegkundigen en verzorgende. Ook deelde Joost via dagboeken en arts-based research zijn reflecties. We leerden hierin de soms ingewikkelde realiteit kennen van de samenwerking tussen kunst en zorg. De bevindingen hiervan delen we via een expositie en bijeenkomst op de Dutch Design Week in Eindhoven.

Foto: Harmen Meinsma
Foto: Harmen Meinsma

Ga op zondag 23 oktober van 16:00 -18:00 uur in gesprek over het project dat de rol en het handelen van de designer in de zorg kritisch bevraagt. Joost van Wijmen neemt hierin ook de visie van verschillende betrokkenen op het project mee. Met deze meerstemmige uitkomsten onderzoekt hij de relativiteit van falen en slagen. We gaan samen met onderzoekers Barbara Groot en Lieke de Kock (Leyden Academy on Vitality and Ageing) Désirée Bierlaagh (Practor bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg) en natuurlijk ook met jou, onderzoeken wat de waarde is van falen.

Locatie: Klokgebouw (verzamelpunt van de tour is in de tentoonstellingshal direct na de ticketbalie).
Adres: Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven
Aanmelden via Embassy of Health
Voor deelname is een entreebewijs voor de DDW nodig

De tentoonstelling is verder (ook zonder deelname aan de sessie) te zien van 22 tot en met 30 oktober tijdens, in de expositie van de Embassy of Health in het Klokgebouw. Voel je zeer welkom en laat je via fotografie meenemen in de soms schurende wereld van kunstenaars in de zorg.