thumb image

Engagement-gesprekken Kunst & Zorg

Binnenkort starten we met een pilot Engagement-gesprekken Kunst & Zorg. We hopen dat betrokkenen bij het onderzoek Kunst in de zorg (kunstenaars, initiatiefnemers, deelnemers, zorg- en welzijnsmedewerkers, programmacommissie leden, betrokkenen bij de fondsen, etc.) met ons meedoen. Doel van deze gesprekken is het thema Kunst in de Zorg bespreekbaar maken, en hiermee cross-overs stimuleren tussen de werelden zorg en kunst.

Idee van de engagement-gesprekken in deze zomerperiode 2020:

  • Vraag een setje engagement-gesprek kaartjes per post of email aan via deze link. Deze krijg je z.s.m. thuisgestuurd. Deze kaartjes dienen als gesprek-starters. Op deze kaartjes vind je bijvoorbeeld mooie vragen over kunst/creativiteit, wat het persoonlijk voor je betekent en creatieve opdrachten die je samen met je gesprekspartner kunt uitvoeren om eens op een andere manier in gesprek te gaan.
  • Kies drie mensen uit de zorg (medewerkers of vrijwilligers uit zorg of welzijn, zorgverzekeraar, gemeente, coördinator kunst in een instelling) of kunsten (kunstenaars, producties, vrijplaatsen in de buurt) die je zelf interessant vindt om eens mee in gesprek te gaan. Het zou mooi zijn als dit mensen zijn waar je normaliter niet zo snel mee in gesprek gaat, maar waar je van kunt leren en een link voor jou relevant is.
  • Ga vrijblijvend in gesprek met deze mensen. De engagementkaartjes kunnen daarbij helpen. Kies vragen of opdrachten uit die jou aanspreken.
  • Koppel bevindingen van de gesprekken terug via dit formulier of laat je belangrijkste bevindingen aan ons zien/horen/voelen middels andere creatieve vormen (audio, beeld, geschreven woord of welke vorm dan ook).
  • De gegevens die worden gedeeld gebruiken we voor het onderzoek naar kunst in de zorg: Hoe zit het met de verbinding tussen deze twee vakgebieden? Hoe kijken professionals naar de relatie tussen kunst en zorg? Waar liggen kansen/uitdagingen/obstakels in de samenwerking?

Iedereen die meedoet en zijn bevindingen deelt vóór 15 september 2020, krijgt rond 1 oktober 2020 een samenvatting van de bevindingen. We zouden het mooi vinden als deze bevindingen ook weer gedeeld worden met de mensen die betrokken zijn in de engagement-gesprekken. Het delen van de bevindingen kan ook in een soort Engagement party (á la Tupperware party). Dit is hopelijk weer een start van een nieuwe samenwerking.

Het idee van deze engagement-gesprekken is geïnspireerd op het idee Engagement Parties van TimeSlips

De kaartenset Engagement-gesprekken Kunst en Zorg is in ontwikkeling, heb je ideeën, toevoegingen, goede vragen of opdrachten waarvan je vindt dat ze moeten worden opgenomen in de set, laat het ons dan weten! Mail naar kock@leydenacademy.nl.

Visual: van site TimeSlips