thumb image

Eerste wetenschappelijk artikel gepubliceerd

Het eerste wetenschappelijke artikel van het actieonderzoek naar de waarde van kunst in de zorg is gepubliceerd: The Value of Active Arts Engagement on Health and Well-Being of Older Adults: A Nation-Wide Participatory Study. Dit is een meer medisch georiënteerd tijdschrift, waardoor kunstactiviteiten ook binnen het zorgveld meer aandacht zullen krijgen.

Nederlandstalig abstract
Een groeiend aantal onderzoeken geeft aan dat actieve kunstbetrokkenheid de gezondheid en het ervaren welzijn van oudere volwassenen kan verbeteren, maar het wetenschappelijk bewijs is echter nog steeds gefragmenteerd. Er is een kloof in onderzoek in het begrijpen van kunstparticipatie, gebaseerd op een multidimensionale conceptualisering van de waarde van gezondheid vanuit het perspectief van oudere deelnemers. Dit Nederlandse landelijke onderzoek was gericht op de bredere waarde van kunstparticipatie op de ervaren gezondheid en het welzijn van ouderen in achttien participatieve kunstprojecten (dans, muziek, zang, theater, beeldende kunst, video en gesproken woord) voor thuiswonende ouderen en mensen die in instellingen voor langdurige zorg wonen. We verzamelden microverhalen van ouderen en hun (in)formele verzorgers (n = 470). De bevindingen tonen aan dat kunstparticipatie, volgens de deelnemers, resulteerde in 1) positieve gevoelens, 2) persoonlijke en artistieke groei, en 3) meer betekenisvolle sociale interacties. Dit onderzoek concludeert dat op participatieve kunstpraktijken het ervaren welzijn van ouderen bevorderen en de kwaliteit van leven van ouderen verhogen. Tevens benadrukt het de intrinsieke waarde van kunstparticipatie.

Klik hier voor het Engelstalige artikel: Int J Environ Res Public Health 2021;18(15):8222.