Subsidieregeling ‘Samen cultuurmaken’

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de subsidieregeling ‘Samen cultuurmaken’ wellicht wat voor je. Deze stimuleringsregeling wil nieuwe initiatieven mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren. Een belangrijk middel is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein, zoals de zorg- en welzijnsector. Op deze manier wil het Fonds voor Cultuurparticipatie de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Natuurlijk omarmen Amsterdam UMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing, initiatiefnemers van Kunst in de Zorg, dit. Laten we samen hierin optrekken! Neem voor meer informatie of vragen contact op met Barbara Groot-Sluijsmans.