thumb image

Research seminar on participatory arts-based research in Dance & Health

Learning, Exchange ideas and Dialogue about insights

In de wetenschap is steeds meer aandacht voor de waarde van kunst en creativiteit en gezondheid. Veel onderzoek is echter biomedisch ingestoken en focust zich vooral op de gezondheidseffecten. In dit research seminar focusten we ons op participatief en arts-based onderzoek in het veld van Dance & Health. We wisselden kennis uit met collega’s middels een werkvorm waarin deelnemers elkaars werk reviewen en verrijken. We focusten in het seminar op twee thema’s: wat betekent dans voor gezondheid, en hoe kun je dans & health activiteiten op een passende wijze onderzoeken?

In dit seminar deelden de volgende scholars hun reflecties op artikels van collega-onderzoekers in het onderzoeksveld, en gingen daarna met de deelnemers in dialoog hierover:

Programma

  • Het seminar vond plaats op 20 juni 2022 (13.30-17.00 uur).
  • De voertaal is Engels.
  • Locatie: Leyden Academy, Poortgebouw Zuid, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden (tegenover station Leiden CS)
  • Meer informatie over de workshops: Barbara Groot (groot@leydenacademy.nl).

Artikelen vanuit waar we de dialoog aangaan

Dance & Health

Epistemology and research methodology

Arts & Health festival 2022: Dans & Gezondheid
Deze workshop is onderdeel van het Arts & Health festival 2022 gericht op Dans & Gezondheid, dat op 20 en 21 juni door Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Jo Visser fonds wordt georganiseerd. Samen met dansers, zorg- en welzijnsprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, docenten, fondsen en internationale gasten besteden we aandacht aan de waarde en werkzame mechanismen van dans en gezondheid. Het gaat zowel over dans voor ouderen als voor medewerkers in de zorg die dans kunnen gebruiken als uitlaatklep. Zie hier het complete programma van het festival. 

Fotograaf: uit artikel ‘Dance and Choreography as a Method of Inquiry’.